EPC = 0,4. Hoe doe je dat?

De eisen die het Bouwbesluit stelt aan de 'energieprestatie' van woningen (de energiezuinigheid) zijn per 1-1-2015 aangescherpt. 

De maximale 'energieprestatiecoefficiënt' (EPC) is verlaagd van 0,6 naar 0,4.

Het verlagen van de EPC betekent dat woningen energiezuiniger worden. Dat is goed voor het klimaat en voor je portemonnee.

Het realiseren van een EPC van 0,4 begint met goede isolatie, maar alleen goede isolatie is niet voldoende. Je zult ook energiezuinige installaties moeten toepassen en eventueel zelf energie moeten gaan opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen.

De combinatie van de techniek die wordt toegepast wordt om je woning aan de EPC-norm te laten voldoen wordt 'energieconcept' genoemd. 

Er is nu een handige online module waarmee je kunt bepalen welke energieconcepten je kunt toepassen om de gewenste energieprestatie te realiseren. De module ('toolkit') laat niet alleen zien wat de EPC is van een energieconcept, maar geeft ook de hoogte van de 'extra' investering en de te verwachten hoogte van je energierekening.

De toolkit vind je hier hier.

 

Nieuws

22

feb.

oproep: laat je onalledaagse woning zien

Voor een nieuw online programma van De Telegraaf is Stepping Stone Producties op zoek naar bijzondere woningen. "Woont u met plezier in een onalledaags huis en mag onze presentatrice bij u binnen kijken? Onze presentatrice bezoekt graag huizen die bijvoorbeeld van alternatieve materialen zijn gebouwd, een bijzondere vorm hebben of op andere wijze opvallen." 

lees verder

3

feb.

Gezocht: cataloguswoningen voor nieuwe woonwijk

De gemeente Papendrecht start binnenkort met de uitgifte van circa 75 individuele bouwkavels in het woongebied Land van Matena. In deze nieuwe woonbuurt aan de oostzijde van Papendrecht wordt de komende jaren een rustig, groen woonmilieu gerealiseerd met grondgebonden woningen in het hoge(re) prijssegment. Vooruitlopend op de uitgifte van de kavels heeft zich al een groot aantal geïnteresseerde kopers bij de gemeente aangemeld.

Uit marktonderzoek blijkt dat er onder deze geïnteresseerden grote belangstelling bestaat voor de realisatie van een woning op basis van een reeds uitgewerkt woningontwerp ('een woning uit een catalogus'). Om deze kavelkopers te faciliteren, heeft de gemeente Papendrecht adviesbureau De Regie ingeschakeld om een catalogus met afgeprijsde woningontwerpen samen te stellen. Bouwbedrijven die hun woningontwerpen bij de toekomstige kavelkopers onder de aandacht willen brengen, kunnen dat tot uiterlijk 3 maart as. kenbaar maken. 

lees verder

Twitter