Over ons

Sinds de oprichting van ons bureau De Regie in 1996 zijn we actief als adviseurs op het gebied van zelfbouw en CPO. Al 17 jaar begeleiden we met veel plezier overal in het land zelfbouwers en bouwgroepen en ondersteunen we gemeenten bij het uitgeven van bouwlocaties aan particulieren. We hebben een schat aan ervaring opgedaan en een groot netwerk opgebouwd, zowel onder particulieren als professionele partijen.

Er is in 17 jaar veel veranderd. Tot 2000 was woningbouw het domein van gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties. Voor wensen en ideeën van bewoners was weinig ruimte en zelfbouwers werden nauwelijks serieus genomen.

Die tijd ligt gelukkig achter ons. Het klimaat voor zelfbouw is tegenwoordig veel gunstiger. Zelfbouw- en CPO-initiatieven schieten overal als paddenstoelen uit de grond. Gemeenten, bouwprofessionals en financiers zijn allemaal graag bereid zelfbouwers en bouwgroepen bij het realiseren van hun ambities, dromen en wensen terzijde te staan.

Zelf of samen je huis bouwen is hartstikke leuk en waardevol maar als je dat voor de eerste keer doet, is het wel zaak dat je kunt beschikken over goede en onafhankelijke informatie. 

Wat ons met ZelfbouwInNederland.nl voor ogen staat is:

  • dat ZelfbouwInNederland.nl uitgroeit tot hét kennis-, informatie- en ontmoetingsplatform voor zelfbouwers en professionals in Nederland.
  • dat je als zelfbouwer of bouwgroep vanaf het prille idee tot aan de oplevering van je huis of project alle noodzakelijke informatie over zelfbouw op ZelfbouwInNederland.nl kunt vinden. 
  • dat professionele partijen (gemeenten, architecten, aannemers en andere bouwprofessionals) eenvoudiger in contact kunnen komen met zelfbouwers en kunnen laten zien welke waardevolle bijdrage zij kunnen leveren aan het succes van zelfbouw- of CPO-projecten. 
  • dat zelfbouwers en bouwgroepen de website intensief gebruiken om hun ervaringen te delen en elkaar te inspireren.

Om ons te concentreren op het ontwikkelen van de website, hebben wij onze advieswerkzaamheden als bureau in 2012 en 2013 tijdelijk op een lager pitje gezet. Nu de website op eigen benen staat, pakken we ons advieswerk weer met hernieuwde energie op (zie www.deregie.nl). 

We wensen je veel plezier met het gebruik van de site en hopen dat we een bijdrage kunnen leveren aan het welslagen van je project. 

30 november 2013,

Marcel van Lent & Marcel Kastein 

Nieuws

3

feb.

Gezocht: cataloguswoningen voor nieuwe woonwijk

De gemeente Papendrecht start binnenkort met de uitgifte van circa 75 individuele bouwkavels in het woongebied Land van Matena. In deze nieuwe woonbuurt aan de oostzijde van Papendrecht wordt de komende jaren een rustig, groen woonmilieu gerealiseerd met grondgebonden woningen in het hoge(re) prijssegment. Vooruitlopend op de uitgifte van de kavels heeft zich al een groot aantal geïnteresseerde kopers bij de gemeente aangemeld.

Uit marktonderzoek blijkt dat er onder deze geïnteresseerden grote belangstelling bestaat voor de realisatie van een woning op basis van een reeds uitgewerkt woningontwerp ('een woning uit een catalogus'). Om deze kavelkopers te faciliteren, heeft de gemeente Papendrecht adviesbureau De Regie ingeschakeld om een catalogus met afgeprijsde woningontwerpen samen te stellen. Bouwbedrijven die hun woningontwerpen bij de toekomstige kavelkopers onder de aandacht willen brengen, kunnen dat tot uiterlijk 3 maart as. kenbaar maken. 

lees verder

31

jan.

Oproep gemeenten: vraag ruimte voor experimenten met Tiny Houses

Deze maand zullen diverse gemeenten een experimentele status aanvragen bij het Rijk, teneinde woonmogelijkheden voor Tiny Houses te creëren binnen de gemeente. Stichting Tiny House Nederland ondersteunt deze gemeenten in hun aanvraag en roept andere gemeenten op zich aan te sluiten. 

Tiny Houses zijn hot: een innovatieve en duurzame woonvorm op kleine schaal, voor hen die bewust op kleinere voet willen leven. Die groep is groeiende, de stijging in eenpersoonshuishoudens gaat nog zeker tot 2050 door volgens het CBS en het huidige aanbod van woningen sluit niet goed aan bij de veranderende woonwensen. Dientengevolge staan steeds meer gemeenten open voor de slim ontworpen microwoningen en groeit de bereidheid plek te creëren voor Tiny Houses en hun bewoners. De kwestie regelgeving komt al snel om de hoek kijken, men moet kostbare capaciteit inzetten om een weg te vinden in het bouwbesluit en bestemmingsplannen om bewoning legaal mogelijk te maken. Het grootste knelpunt daarbij is het Bouwbesluit 2012 dat hoge eisen stelt aan bruikbaarheid van woningen en daarbij onder andere minimale afmetingen voorschrijft. 

lees verder

Twitter